Nagel & de Kruyk

Hoe dynamisch en fit is uw organisatie?                          Kunt u actief meegaan met ontwikkelingen?  Ondersteunen uw managers en medewerkers de visie en strategie van uw organisatie?

Een goede organisatieontwikkeling bestaat uit een geplande en gestructureerde vorm van blijven veranderen.

Nagel & de Kruyk is een samenwerkingsverband tussen De Kruyk & Kuling VOF en Nieuw Perspectief. Wij hebben een organisatieontwikkelingbureau dat zich specifiek richt op
ontwikkeling en training van mensen in organisaties. Organisaties veranderen met de snelheid en intensiteit waarmee de medewerkers en de leidinggevenden willen en kunnen
veranderen. Onze aandacht richt zich daarom op de balans tussen organisatieveranderingen en de ontwikkeling van medewerkers en management.
Ontwikkelingen moeten door de organisatie zelf gedragen kunnen worden.
Daarom leveren wij uitsluitend begeleiding, trainingen en adviezen op maat.

 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of wilt u vrijblijvend sparren over een vraagstuk in een organisatie? Neem contact op met Corine de Kruyk en/of Annemarieke Nagel. We zijn graag bereid u nadere toelichting te geven en eventueel langs te komen voor een nadere kennismaking.